Påsken i DELK-Østfold

En innholdsrik påskefeiring ligger bak oss i DELK-Østfold.

Palmesøndag startet med gudstjeneste i Hauges Minde, med besøk fra DELKs menighet i Horten. Skjærtorsdag kveld var vi samlet i Normisjonshuset, Halden og langfredag til pasjonsgudstjeneste i Missingmyra bedehus. Første påskedag lød den gamle hilsen ved begynnelsen av gudstjenesten i Missingmyra bedehus: Herren er oppstanden! Og menigheten svarte: Ja, han er sannelig oppstanden. Andre påskedag var gudstjenesten lagt til Langli bedehus i Skiptvet. Det var nattverd på alle gudstjenestene unntatt langfredag. Boe Johannes Hermansen talte og forrettet på alle gudstjenestene, unntatt andre påskedag, da han hadde gudstjeneste i Nore i Numedal. I Langli var det Torgeir Flateby som sto for preken og Ragnar Andersen forrettet. Påskedagene er festdager. Det merket vi ikke bare på gudstjenestene med deres innhold, men også på kirkekaffen. Et par bilder viser glimt derfra.

DSC_9335

DSC_9332

DSC_9337