Gudstjeneste, 5. søndag i åpenbaringstiden

Fra Gudstjeneste 3. feb 2019
Tale v/ Curt Westman
Salme 103

Salme 103,1  Av David. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn! 2 Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger! 3 Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. 4 Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet. 5 Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen. 6 Herren handler rettferdig, han gir rett til alle undertrykte. 7 Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels barn. 8 Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet. 9 Han går ikke alltid i rette, og gjemmer ikke på vrede for evig. 10 Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. 11 For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. 12 Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. 13 Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. 14 For han vet hvordan vi er skapt, han kommer i hu at vi er støv. 15 Menneskets dager er som gresset, som blomsten på marken, slik blomstrer han. 16 Når vinden farer over ham, er han ikke mer, og hans sted kjenner ham ikke lenger. 17 Men Herrens miskunnhet er fra evighet til evighet over dem som frykter ham, og hans rettferdighet når til barnebarn, 18 for dem som holder hans pakt og dem som husker hans bud, så de gjør etter dem. 19 Herren har reist sin trone i himmelen, hans kongerike hersker over alt. 20 Lov Herren, dere hans engler, dere veldige i makt som fullbyrder hans ord, idet dere lyder hans ords røst! 21 Lov Herren, alle hans hærskarer, dere hans tjenere som gjør det han vil! 22 Lov Herren, alle hans gjerninger, på alle steder hvor han hersker! Min sjel, lov Herren!