Prestemøte i Råde

Prestene i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) samles ca. tre ganger i semesteret til samtale og drøfting av aktuelle saker. Det første møtet dette halvåret var lagt til Missingmyra bedehus, som er ett av møtelokalene til DELKs menighet i Østfold.

Bildet viser stående fra venstre: Jan Bygstad (Bergen og Sotra menigheter), Rolf Ekenes (tilsynsmann), Andreas Johansson (vikarprest), Morten Askjer (Nordre Vestfold og Nore), Olaf Engestøl (Kristiansand og Egersund), Erling Rantrud (Sandefjord og Horten) og Bertil Andersson (Telemark). Sittende fra venstre: Boe Johannes Hermansen (Østfold) og Kristoffer Hansen-Ekenes (Oslo). Jens Bjørnsgård (Telemark), Jon Magne Sønstabø (Bergen) og Jan Erik Askjer (Tønsberg) var ikke tilstede.
Foto: Privat